ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καλωσήλθατε στο διαδικτυακό μας Τόπο


Το Τμήμα Εργασίας υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και είναι υπεύθυνο για θέματα:
· απασχόλησης και αγοράς εργασίας
. καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθηση της αρχής της ισότητας στο χώρο εργασίας

Μεταξύ άλλων, το Τμήμα είναι υπεύθυνο για παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας και πλήρωση θέσεων εργασίας, προστασίας ειδικών ομάδων στην απασχόληση και παρακολούθηση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και συντονισμό της Εθνικής Πολιτικής Απασχόλησης. Περισσότερες λεπτομέρειες φαίνονται στην Αποστολή και στις Δραστηριότητες του Τμήματος.


Banner Present 8
Banner Present 6

Banner Present 9
Banner Present 10
Banner Present 11
Banner Present


Τελευταία Νέα


 • 06/12/2019 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ, ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 • 23/09/2019 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (HBO 180)
 • 12/07/2019 - ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12/7/2019
 • 02/07/2019 - ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DARE- DAY ONE ALLIANCE FOR EMPLOYMENT
 • 07/06/2019 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (πρώην ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • 19/04/2019 - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
 • 13/12/2017 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ


 • 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

  Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

  EURES

  Euroguidance

  Erasmus +

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)