Ελληνικά | English
Kıbrıs CumhuriyetiÇALIŞMA DAİRESİ
Arama: Arama
İş araması
Ελληνικά English

YazdırYazdır


İŞ ARAMASI

Çalışma ve Sosyal Sigorta Bakanlığı’na bağlı Kamu İstihdam Hizmetleri, İlçe Çalışma Büroları aracılığı ile cinsiyet, köken, din ayrımı yapmadan tüm Kıbrıs vatandaşlarına hizmet vermektedir. Çalışmak isteyen veya daha iyi iş arayan kişilere ve personel arayan işverenlere hizmet sunar. Aynı zamanda, İnsan Kapasitesini Geliştirme Örgütü tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılma konusunda enformasyon sağlar.

İş arayan şahısların ilk kayıt sırasında getirmeleri gereken belgeler aşağıdadır:

1. Kıbrıs Cumhuriyeti Kimlik Kartı
2. Eğitim düzeyi hakkında, Rumca veya İngilizceye tercüme edilmiş belgelerin aslı veya tasdikli kopyası ( Lise, Teknik Okul, Kolej veya Üniversite Diploması v.s.)


Enformasyon/Telefonlar:

1. Lefkoşa Kazası Çalışma Dairesi
Posta adresi: 1464 Lefkoşa
Museion Sokağı No 3, Lefkoşa
Tel.: 22403000 Faks: 22873170
E-mail: dlonic@dl.misi.gov.cy
  1.1 Eğlence Yerel Çalışma Dairesi
  Larnakos Bulvarı No 22 ve Athinon Sokağı Köşesi
  2101 Eğlence
  Tel.: 22874800 Faks: 22874825

  1.2 Lakatamya Yerel Çalışma Dairesi
  Makarios G Bulvarı ve Apostolos Varnavas Sokağı Köşesi No 16
  2312 Lakatamya
  Tel.: 22443717 Faks: 22443718

  1.3 Laçça Yerel Çalışma Dairesi
  Dimitris Stavru Bulvarı No 5 A + B
  2224 Laçça
  Tel.: 22815848 Faks: 22815868

2. Leymosun Kazası Çalışma Dairesi
Posta adresi: P.K 56058 3304 Leymosun
Franklinu Ruzvelt Bulvarı No 80
Sosyal Sigortalar Apartmanı
Leymosun
Tel.: 25827350 Faks: 25306526
E-mail: dlolim@dl.misi.gov.cy
  2.1 Leymosun Kazası Çalışma Dairesi İstihdam Hizmetleri
  Franklinu Ruzvelt Bulvarı No 67
  3012 Leymosun
  Tel.: 25827320 Faks: 25306563

  2.2 İpsonas Yerel Çalışma Dairesi
  Oresti Sokağı No 2
  4186 İpsonas
  Tel.: 25826900 Faks: 25305796

3. Baf Kazası Çalışma Dairesi
Posta adresi: P.K 60067 8100 Baf
Ayiu Spiridonos No 1, 8021 Baf

Tel.: 26821658 Faks: 26821670
E-mail: dlopaphos@dl.misi.gov.cy
  3.1 Poli Hirsofu Yerel Çalışma Dairesi
  Posta adresi: P.K 6615 8820 Poli Hirsofu
  Arsinoi Bulvarı No 1 ve Timohari Sokağı Köşesi
  8820 Poli Hirsofu
  Tel.: 26821841 Faks: 26821850

4. Larnaka/ Mağusa Kazası Çalışma Dairesi
Posta adresi: P.K 40136 6301 Larnaka
Filiu Tsıgaridi Sokağı
Sosyal Sigortalar Apartmanı
Larnaka
Tel.: 24805312 Faks: 24304532
E-mail: dlolca@dl.misi.gov.cy
  4.1 Özgür Mağusa Bölgesi Yerel Çalışma Dairesi
  Posta adresi: P.K 33664 5316 Paralimni
  Akropoleos Sokağı No 49,
  5380 Derinya
  Tel.: 23812052 Faks: 23730465
  E-mail: dlopar@dl.misi.gov.cy

  4.2 Aradippu Yerel Çalışma Dairesi
  Akropoleos Sokağı No 20, Aradippu
  Tel.: 24813295 Faks: 24813302
TÜRKÇE EK BİLGİLER İÇİN İLGİLİLER ŞU TELEFONA BAŞVURABİLİRLER
TEL: 22403040
Get Acrobat Reader

eight="1" bgcolor="#9EAA18">
© 2006-2010 Kıbrıs Cumhuriyeti , Çalışma Ve Sosyal Sigorta Bakanlığı