ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έντυπα / Αιτήσεις

Για αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση σας, μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση που σας ενδιαφέρει και αφού την συμπληρώσετε, να την αποστείλετε (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά) ή να την παραδώσετε στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας της περιοχής σας.

Show details for [<span class="simpletitle"><b>]Υπηρεσία Απασχόλησης Αλλοδαπών[</span>][</b>][<br>]Υπηρεσία Απασχόλησης Αλλοδαπών
Show details for [<span class="simpletitle"><b>]Υπηρεσία Χορηγιών - Ενδιάμεσος Φορέας ΙΙ[</spΥπηρεσία Χορηγιών - Ενδιάμεσος Φορέας ΙΙ
Show details for [<span class="simpletitle"><b>]Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης[</span>][</b>][<br>]Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
Hide details for [<span class="simpletitle"><b>]Κλάδος Νομοθεσιών και Επαγγελματικών ΠροσΚλάδος Νομοθεσιών και Επαγγελματικών Προσόντων
Αρχείο Acrobat Reader ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Αρχείο Acrobat Reader Φόρμα υποβολής καταγγελίας για διάκριση στην εργασία
Αρχείο Acrobat Reader ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αρχείο Acrobat Reader ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)