ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαφωτιστικά Έντυπα

Ανασκόπηση Αγοράς Εργασίας Και Πολιτικών Απασχόλησης 2008Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2008.pdfΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)