ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέα / Ανακοινώσεις

02/07/2018

ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ


Τα Συμβόλαια Απασχόλησης Αλλοδαπών που θα παραλαμβάνονται από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας για σκοπούς ελέγχου και σφραγίσματος, θα πρέπει από 1/08/2018 να φέρουν σφραγίδα του Τμήματος Εργασίας. Τα συμβόλαια αυτά είναι διαθέσιμα στην παρούσα ιστοσελίδα. Βλέπε τη θεματική ενότητα <<Έντυπα/ Αιτήσεις>>.

Επίσης, το Τμήμα Εργασίας θα συνεχίσει να αποστέλλει ταχυδρομικώς στον εργοδότη, μαζί με την καταρχήν έγκριση που εξασφάλισε για απασχόληση αλλοδαπού και ένα συμβόλαιο απασχόλησης αλλοδαπού που θα φέρει τη σφραγίδα του Τμήματος καθώς επίσης τη διαδικασία σφραγίσματος του συμβολαίου.
Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο