ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαφωτιστικά Έντυπα

Ενίσχυση και Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας ΑπασχόλησηςΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 3ptixo.pdfΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)