ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχέδια Χορηγιών

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ


To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών το «Νέο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις». Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή και δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Aιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 20 Μαΐου 2019 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου.


Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΠΦ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΣΑΚ)
Kατόπιν έγκρισης του τροποποιητικού της καταστατικού, η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) από τις 26 Ιουνίου 2019 έχει μετονομαστεί και επίσημα σε Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) η οποία αποτελεί τη συνέχεια της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ).Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΜΑΙΟΣ 2019 ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ XΡONIΕΣ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΜΑΙΟΣ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ POSTER REVISED.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Έντυπο Μηνιαίας Αναλυτικής Κατάστασης Μισθοδοσίας από 1.1.19.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Έντυπο μηνιαίας αναλυτικής κατάστασης μισθοδοσίας από 1.3.19.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΜΑΙΟΣ 2019 ΑΙΤΗΣΗ _.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat FINAL ΜΑΙΟΣ 2019 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ _ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨ.._.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΝΕΡΓΩΝ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

EURES

Euroguidance

Erasmus +

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο