ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχέδια Χορηγιών

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ -ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011.pdf


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

MIM

 KEΠΑ