ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέα / Ανακοινώσεις

30/07/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020


«Το Τμήμα Εργασίας λόγω αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού ανακοινώνει ότι θα συνεχισθούν οι αυτόματες ανανεώσεις αιτήσεων εργασίας χωρίς να είναι απαραίτητη η προσέλευση του κοινού στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας. Όσα άτομα πήραν μήνυμα SMS για να προσέλθουν στα Γραφεία Εργασίας για ανανέωση της εγγραφής τους από τις 3/8/2020, να το αγνοήσουν. Στα άτομα αυτά θα σταλεί σχετικό ενημερωτικό μήνυμα SMS.

Το Τμήμα Εργασίας προγραμματίζει πολύ σύντομα να λειτουργήσει διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία θα διενεργούνται ηλεκτρονικά οι ανανεώσεις και οι εγγραφές για εξεύρεση εργασίας από τους ίδιους τους αιτητές εργασίας και όπου χρειάζεται θα γίνεται με τη συνεργασία των Λειτουργών του Τμήματος. Αναμένεται σύντομα να αναρτηθεί σχετική πληροφόρηση με καθοδήγηση για τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας.»Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο