ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχέδια Χορηγιών

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ


To Yπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων, στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών, το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων Νέων Ηλικίας μέχρι 25 ετών».

Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν στην ομάδα στόχου, όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο, άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 25 ετών εγγεγραμμένοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο πρέπει να γίνει εντός της περιόδου πρόσκλησης δηλαδή από τις 7 Αυγούστου 2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης για λήξη του Σχεδίου. Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στους Λειτουργούς:

Κα Άννα Γωγάκη:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22400868
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ibs@dl.mlsi.gov.cy

Κο. Μάριο Ευγενίου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 907
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mevgeniou@dl.mlsi.gov.cy

Κα. Άννα Μαρία Αγγελή
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 881
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: aangeli@dl.mlsi.gov.cy

Κα. Παναγιώτα Ζάκου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22400966
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pzakou@dl.mlsi.gov.cy

Κα. Μαρία Παύλου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400876
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mpavlou@dl.mlsi.gov.cy

Κα. Μαρία Κυριάκου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 828
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mkyriacou@dl.mlsi.gov.cy

Κα. Κάλια Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 839
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: KPapadopoulou@dl.mlsi.gov.cy

Κα. Λένα Χρυσοστόμου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22 400 825
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: lchrysostomou@prisons.mjpo.gov.cy
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 8.11.2016.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ_25.4.2017.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 25_25.4.2017.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat OΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ__ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_25 4 2017.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΦΙΣΑ ΜΕΧΡΙ 25.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 -3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 25 - 3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ 3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 7.8.17 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΝ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Διευκρίνιση - τροποποίηση των υφιστάμενων Σχεδιών Εφαρμογής.pdf


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

MIM

 KEΠΑ