ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νομοθεσία

Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Τροποποιητικός Νόμος του 2013 και Κανονισμοί του 2013

Κ.Δ.Π.417-2013.pdfΝ. 150(Ι)-2013.pdf



Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ν. 150(Ι)-2013.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κ.Δ.Π.417-2013.pdf






ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)