ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέα / Ανακοινώσεις

02/07/2019

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ DARE- DAY ONE ALLIANCE FOR EMPLOYMENT
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Launch Conference DARE.jpg

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Δελτίο Τύπου_DARE_EEA Grants.docx

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο