ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέα / Ανακοινώσεις

13/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ


To Τμήμα Εργασίας του Yπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι επιτρέπεται σε εργοδότες να προσλαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό ανέργων (5) που προβλέπεται στους Οδηγούς Εφαρμογής των Σχεδίων Χορηγιών ανά πρόσκληση και όχι ανά σχέδιο.

Η συγκεκριμένη απόφαση για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των εργοδοτών ισχύει από τις 4/12/2017, με βάση οδηγίες της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για όλα τα Σχέδια Χορηγιών και δεν έχει αναδρομική ισχύ.
Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο