ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διακρατικές Συμφωνίες

Μνημόνιο Συνεννόησης Μεταξύ Κύπρου και Αυστραλίας για Θεωρήσεις Διαβατηρίων Διακοπών με Εργασία


Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Κυβέρνησης της Αυστραλίας σε σχέση με την παραχώρηση θεώρησης διαβατηρίων για διακοπές με εργασία από την 1η Ιουλίου 2002

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Συνεργασία Κύπρου-Αυστραλίας.doc


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

MIM

 KEΠΑ