ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέα / Ανακοινώσεις

28/06/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ


Από 1η Ιουλίου 2018 το σφράγισμα συμβολαίων για απασχόληση αλλοδαπών στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας θα γίνεται ΜΟΝΟ όταν το συμβόλαιο είναι υπογραμμένο και από τα δύο μέρη δηλαδή τον εργοδότη και τον αλλοδαπό. Η υπογραφή του αλλοδαπού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη από πιστοποιών υπάλληλο της χώρας του.

Η εφαρμογή του μέτρου αυτού κρίνεται χρήσιμη και καλή πρακτική για την αντιμετώπιση της εργασιακής εκμετάλλευσης και εμπορίας προσώπων.
Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο