ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νομοθεσία

Ο περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμος του 2001 (N. 48(I)/2001) και ο τροποποιητικός Νόμος (Ν.15(Ι)/2012)

Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012.pdfΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΜΟΣ  48 Ι 2001.pdfΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 48 Ι 2001.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012.pdf


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)