ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νομοθεσία

Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος του 2002 (Ν.205(Ι)/2002) και οι Τροποποιητικοί Νόμοι (Ν. 191(Ι)/2004), (Ν.40(Ι)/2006) και (Ν.176(Ι)/2007)

ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΜΟΣ 205 Ι 2002.pdfΝόμος 191_Ι του 2004.pdfΝόμος 40_Ι 2006.pdfΊση μεταχείριση φύλα 2007.pdfΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΜΟΣ 205 Ι 2002.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος 191_Ι του 2004.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος 40_Ι 2006.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ίση μεταχείριση φύλα 2007.pdf

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο