ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νομοθεσία

Ο Περί Αναγνώρησης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος Ν31(Ι)/2008 και ο Τροποποιητικός Νόμος 34(Ι)/2017

Ν34(Ι)2017.pdfΝ34(Ι)2017.pdfDeclaration form_gr.docΝόμος 31(Ι)-2008 Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων.pdfΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος 31(Ι)-2008 Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Declaration form_gr.doc

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ν34(Ι)2017.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΝΕΡΓΩΝ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Τμήμα Εργασίας - Ενιαία Ψηφιακή Θύρα

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

EURES

Euroguidance

Erasmus +

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

Εκστρατεία Smokefree Cyprus

Ασφαλές Διαδίκτυο