ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νέα / Ανακοινώσεις

28/09/2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (HBO 157)


Το Τμήμα Εργασίας ως η αρμόδια αρχή για εφαρμογή των περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας Νόμων του 2012 και 2013, ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ διοργανώνει πρόγραμμα επιμόρφωσης των στελεχών των ιδιωτικών γραφείων Εξευρέσεως εργασίας.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Brochure ΙΓΕΕ 2018_hbo157 - Λευκωσία.doc

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αίτηση Συμμετοχής-2018_ΗΒΟ157.doc

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΒΟ157-2018.doc

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα -HBO 157-2018.doc

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat COLLECTIVE AGREEMENTS - CONSTR TOURISM IND 2018.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Domestic Workers 2018-ΤΑΠΜ.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat EURES- 2018.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ORGANISATION OF WORKING TIME - 2018.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Presentation Asylum Service.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Presentation MINIMUM WAGE - 2018.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat PROTECTION OF WAGES - 2018.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αγορά Εργασίας Οκτώβρης 2018.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pptx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΤΑΠΜ 2018.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων-2018.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απόσπαση Εργαζομένων.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2018.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΤΑΠΜ -2018.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ-ΥΚΑ.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΙΓΕΕ ΝΟΜΟΣ- 2018.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-Ξένιος.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΕΠΑ 2018- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΕΠΑ 2018- ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ο νομος ΕΠΑ.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ-ΥΚΑ.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οι περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην4.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οι περί Ίσης μεταχείρισης στην Απασχόληση και την3.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ AΠΑΣΧΟΛΗΣΗpptx1.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΙΝΑΚΑΣ N205(I)2002.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Προστασίας της Μητρότητας ΚΕΠΑ 2018.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Σεξουαλική παρενόχληση ΚΕΠΑ5.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Στρατηγική Απασχόλησης Αλλοδαπών -2018.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 2018.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ-Ξένιος.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 2.pptx


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)