ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχέδια Χορηγιών

ΣΧΕΔΙΟ EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝ 1 – 4 ΑΤΟΜΑ


Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην παρούσα ιστοσελίδα, και να παραδοθούν από την 20η Μαΐου 2015 μέχρι και την 19η Ιουνίου 2015, με απευθείας κατάθεση στα κατά τόπους Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση Ανέργων- Δικαιούχοι «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΝ 1 -4 ΑΤΟΜΑ» να απευθύνεστε στους Λειτουργούς:

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ THΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1-4..pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙ..pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2013..pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1-4 ATOMA..pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ TOY ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ _1-4.doc


ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - Διαδικτυακό Σύστημα

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

EURES

Euroguidance

Erasmus +

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ)