ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Αρχείο Διαγωνισμών


- 03/10/2018, Προκήρυξη Διαγωνισμού Διαχείριση των Κυλικείων του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία και στα Εργαστήρια Λευκωσίας
- Διαγωνισμός για "Εξασφάλιση Υπηρεσιών Συμβούλου για Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης, Αναλυτικό Σχεδιασμό και Εφαρμογή της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας", ΚΕΠΑ 3/2011
- Διαγωνισμός για εξασφάλιση υπηρεσιών εκ των υστέρων αξιολόγησης του Σχεδίου Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας (ΑΘΕ) και του Εκτάκτου Σχεδίου Ενίσχυσης της Απασχόλησης (ΕΣΕΑ). Αρ. Διαγωνισμού 18/2015
- Διαγωνισμός για εξασφάλιση υπηρεσιών εκ των υστέρων αξιολόγησης των σχεδίων παροχής κινήτρων για πρόσληψη μαθητευομένων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας. Αρ. Διαγωνισμού 17/2015
- Διαγωνισμός για τη Διαχείριση του Κυλικείου του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου στη Λευκωσία, Αρ. Διαγωνισμού 31/2015
- Διαγωνισμός για την "Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη Διδασκαλία Μαθημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Παραγωγικής Κατάρτισης στους μαθητές της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας (ΝΣΜ)"
- Διαγωνισμός για την "Οργάνωση και Υλοποίηση Εργαστηρίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europass" 19/6/2015
- Διαγωνισμός για την Αγορά Υπηρεσιών για την Παροχή Τεχνικής Βοήθειας για το Έργο “Modernization of the Technical Vocational Training of the Cyprus Productivity Centre”, within the framework of the Cooperation Programme between Switzerland and the Republic of Cyprus, Αρ. Διαγωνισμού 8/2012
- Διαγωνισμός για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη Διαχείριση και Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Σχεδίων Χορηγιών/Έργων που διαχειρίζεται το Κέντρο Παραγωγικότητας, Αρ. Διαγωνισμού ΚΕΠΑ 1/2012
- Διαγωνισμός για την Επιχειρηματική Αξιοποίηση του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, ΚΕΠΑ 11/2015
- Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών για την προβολή των υφιστάμενων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω διαφημιστικής εκστρατείας με την ταυτόχρονη παροχή κινήτρων για αύξηση της χρήσης τους.
- Διαγωνισμός ΚΕΠΑ 4/2012, Παροχή Υπηρεσιών για την "Οργάνωση και Υλοποίηση Ενημερωτικών Συναντήσεων / Εργαστηρίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europass"
- Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη Διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων καθώς και από Ψυχολόγους για τη Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό καθώς και την Ψυχολογική Υποστήριξη των Μαθητών της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας, Αρ. Διαγωνισμού ΚΕΠΑ 13/2012
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Εκμετάλλευση του Κυλικείου του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου στη Λευκωσία
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΠΑ 13/2014 «Αγορά Υπηρεσιών Εκπαιδευτών Κομμωτικής για τον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας».
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΠΑ 17/2014 για την «Αγορά Υπηρεσιών Εκπαιδευτών Κομμωτικής για τον Κεντρικό Κορμό Μαθητείας στην Επαρχία Λεμεσού».
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΠΑ 3/2015 για την «Αγορά Υπηρεσιών Εκπαιδευτή Αγγλικής Φιλολογίας για τη διδασκαλία Αγγλικών στους μαθητές της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας στη Λεμεσό»
- Προκήρυξη Διαγωνισμού για Εξασφάλιση/Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλου για τον Έλεγχο/Επαλήθευση τνω "Αιτήσεων Καταβολής Χορηγίας - Παραστατικών Υλοποίησης των Συμβάσεων" του "Σχεδίου Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις" Αρ. Διαγ. ΚΕΠΑ 1/2015
- Προκήρυξη Διαγωνισμού ΚΕΠΑ 3/2014 για την Οργάνωση και Διεξαγωγή Εργαστηρίων για την εκμάθηση των σημαντικών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και Υπηρεσίες Υποστήριξης των χρηστών τους. Προθεσμία Υποβολής των Προσφορών: 08/08/2014, 13:30.
- Προκήρυξη Διαγωνισμού ΚΕΠΑ 5/2014 για την Αξιοποίηση Εφαρμογών Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα.
- Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συνεργατών Εισηγητών/Εκπαιδευτών στο Κέντρο Παραγωγικότητας και στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης
- Tender procedure for the procurement of a performance benchmarking platform and related services. Tender Procedure No. CPC/8/2013
_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας