Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συνήθεις Ερωτήσεις

Συνήθεις Ερωτήσεις1. Τι προσφέρει το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ);
2. Είναι αναγνωρισμένοι οι τίτλοι σπουδών που προσφέρει το ΜΙΔ;
3. Ποιοί μπορούν να επωφεληθούν από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΜΙΔ;
4. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για εισδοχή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΜΙΔ;
5. Ποια είναι τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του ΜΙΔ;
6. Υπάρχουν επιμορφωτικά μαθήματα που μπορώ να παρακολουθήσω από μόνος μου μέσω διαδικτύου;
7. Πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στα επιμορφωτικά προγράμματα που οργανώνει το Κέντρο Παραγωγικότητας;
8. Πώς μπορώ να ετοιμάσω το Βιογραφικό μου Σημείωμα (CV) σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα;
9. Πώς μπορεί μια επιχείρηση να εξασφαλίσει συμβουλευτικές υπηρεσίες από το ΚΕΠΑ;
10. Τι είναι ο Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων και πώς μπορώ να λάβω μέρος;1. Τι προσφέρει το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ);

Το ΜΙΔ προσφέρει τα ακόλουθα Μεταπτυχιακά Προγράμματα: - Master in Business Administration (Πλήρης Φοίτησης) - Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μερικής Φοίτησης) - Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση (Μερικής Φοίτησης)
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

2. Είναι αναγνωρισμένοι οι τίτλοι σπουδών που προσφέρει το ΜΙΔ;

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) υπάγεται ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι τίτλοι που χορηγεί το ΜΙΔ είναι αυτόματα αναγνωρισμένοι και δεν υπόκεινται στις διαδικασίες αναγνώρισης του ΚΥΣΑΤΣ.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

3. Ποιοί μπορούν να επωφεληθούν από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΜΙΔ;

Master in Business Administration (πλήρης φοίτησης): Νέοι πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου σπουδών που δεν διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και έχουν ελάχιστη ή καθόλου εργασιακή εμπειρία. Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση (μερικής φοίτησης): Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου οποιουδήποτε κλάδου που εργάζονται στον ιδιωτικό, δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

4. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για εισδοχή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΜΙΔ;

Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (Full Time): - Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών - Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας - Επιτυχία σε γραπτή εξέταση (aptitude tests) που διοργανώνει το ΜΙΔ. Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση (μερικής φοίτησης): - Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών - Επιτυχία σε γραπτή εξέταση (aptitude tests) που διοργανώνει το ΜΙΔ.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

5. Ποια είναι τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του ΜΙΔ;

Για την Ακαδημαϊκή χρονιά 2017/2018 τα δίδακτρα ανέρχονται στις €3.426. Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται από την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

6. Υπάρχουν επιμορφωτικά μαθήματα που μπορώ να παρακολουθήσω από μόνος μου μέσω διαδικτύου;

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Κέντρου Παραγωγικότητας «e-Gnosis» σας προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων στα πιο κάτω θέματα: 1. Βασικές Ηλεκτρονικές Δεξιότητες - βασισμένο στις 7 Ενότητες του ECDL (European Computer Driving License). 2. Η Επιχειρηματική Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και του Διαδικτύου. 3. Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας. 4. Εργαλεία καριέρας για ένα δυνατό βιογραφικό και μια επιτυχημένη συνέντευξη. Το εκπαιδευτικό υλικό, που μπορεί να αξιοποιηθεί σε χώρο και χρόνο που βολεύει, στοχεύει στην πληροφόρηση του πολίτη, του κάθε εργαζομένου και επιχειρηματία για τα σημαντικά πιο πάνω θέματα. Ο συνδυασμός κειμένου, εικόνας, ήχου, προσομοιώσεων και εκπαιδευτικών ταινιών εξασφαλίζουν εύκολη και γρήγορη κατανόηση και αφομοίωση των θεμάτων. Πέραν τούτου, το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης με ασκήσεις και άλλα δοκίμια. Για περισσότερες πληροφορίες: www.e-gnosis.gov.cy
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

7. Πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στα επιμορφωτικά προγράμματα που οργανώνει το Κέντρο Παραγωγικότητας;

Μετά την ανακοίνωση των προσφερόμενων προγραμμάτων, το Κέντρο Παραγωγικότητας δέχεται αιτήσεις από άτομα ή από επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν με εργοδοτουμένους τους σε κάποιο από τα προγράμματα. Η αίτηση συμμετοχής για κάθε πρόγραμμα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Παραγωγικότητας κάτω από τους συνδέσμους ‘Τομέας Διευθυντικής Ανάπτυξης’ και ‘Τομέας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης’, ανάλογα με τη θεματολογία του προγράμματος. Επιπλέον, αιτήσεις συμμετοχής και ενημερωτικό υλικό για το κάθε πρόγραμμα αποστέλλονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς πριν από την έναρξη του κάθε προγράμματος. Η επιλογή για συμμετοχή γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

8. Πώς μπορώ να ετοιμάσω το Βιογραφικό μου Σημείωμα (CV) σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα;

Το Κέντρο Παραγωγικότητας, ως το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου, διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις με θέμα “Φτιάξε το δικό σου Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα”, διάρκειας 4 ωρών, σε όλες τις πόλεις, ανοικτές προς κάθε ενδιαφερόμενο και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων. Στις συναντήσεις, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους Βιογραφικό Σημείωμα Europass με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να μάθουν καλές πρακτικές για μια επιτυχημένη συνέντευξη εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kepa.gov.cy/europass
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

9. Πώς μπορεί μια επιχείρηση να εξασφαλίσει συμβουλευτικές υπηρεσίες από το ΚΕΠΑ;

Το ΚΕΠΑ προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις είτε επ’ αμοιβή είτε δωρεάν. Η παροχή δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών/πληροφοριών γίνεται στο πλαίσιο του Σχεδίου για παροχή μιας μέρας ανά εξάμηνο δωρεάν συμβουλών και πληροφοριών σε οποιαδήποτε επιχείρηση το ζητήσει, για επίλυση λειτουργικών ή άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Για να εξασφαλίσετε την υπηρεσία αυτή, θα πρέπει να αποστείλετε σχετική επιστολή προς το Κέντρο Παραγωγικότητας. Για εξασφάλιση συμβουλευτικών υπηρεσιών επ’ αμοιβή, θα πρέπει και πάλι να αποστείλετε σχετική επιστολή στο Τμήμα μας. Το ΚΕΠΑ θα σας απαντήσει κατά πόσον είναι σε θέση να αναλάβει τη ζητούμενη υπηρεσία και θα σας ενημερώσει τόσο για το χρόνο που υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί για την εκτέλεση της εργασίας όσο και για τη συνακόλουθη χρέωση, η οποία υπολογίζεται με βάση τα εγκεκριμένα τέλη.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

10. Τι είναι ο Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων και πώς μπορώ να λάβω μέρος;

Ο Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Προώθηση των Δεξιοτήτων (European Skills Promotion Organization – ESPO), o οποίος διοργανώνει κάθε δυο χρόνια τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό δεξιοτήτων Εuroskills. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kepa.gov.cy/skillscyprus
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας