Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις/Εκδηλώσεις/Δελτία Τύπου 2η Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων για το "Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας στον Ιδιωτικό Τομέα"

Ανακοινώσεις/Εκδηλώσεις/Δελτία Τύπου


2η Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων για το "Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας στον Ιδιωτικό Τομέα"Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας στον Ιδιωτικό Τομέα

2η Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων 02/1.1/2/07.2011/ΚΣΜ


Το Κέντρο Παραγωγικότητας (KEΠΑ), ως ο Φορέας Διαχείρισης, ανακοινώνει τη δεύτερη πρόσκληση προς τους εργοδότες για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας στον Ιδιωτικό Τομέα». Για την παρούσα πρόσκληση αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 29 Ιουλίου 2011 μέχρι τις 30 Μαρτίου 2012 στο Κέντρο Παραγωγικότητας. Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα» του Ειδικού Στόχου «Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης κυρίως μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης».


Σκοπός και Αντικείμενο του Σχεδίου
Σκοπός του Σχεδίου είναι η διευκόλυνση της πρόσληψης μαθητευομένων του Συστήματος Μαθητείας από Εργοδότες που διαθέτουν θέσεις εργασίας στο επάγγελμα/ειδικότητα που έχουν επιλέξει οι μαθητευόμενοι και η παροχή σ’ αυτούς ικανοποιητικής ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Το Σχέδιο αποβλέπει στην επέκταση και βελτίωση του θεσμού της μαθητείας αναφορικά με το σκέλος της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, η οποία προωθείται σύμφωνα με πρόγραμμα που συμφωνείται μεταξύ του Εργοδότη και του Επιθεωρητή που παρακολουθεί την κατάρτιση του μαθητευομένου.


Το Σχέδιο επιχορηγεί τους Εργοδότες που συμμετέχουν σ’ αυτό με δύο τρόπους:
α) Με 10% του μηνιαίου μισθού του στελέχους της επιχείρησης που θα επιφορτιστεί με την ευθύνη της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του μαθητευομένου, με μέγιστο ύψος €171 μηνιαίως. Σε περίπτωση που το στέλεχος της επιχείρησης, που θα επιφορτιστεί με την ευθύνη της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του μαθητευομένου, ανήκει στην κατηγορία του αυτοτελώς εργαζόμενου προσώπου τότε η επιχορήγηση θα γίνεται πάνω στο ποσό των αποδοχών που καταβάλλει εισφορές (τεκμαρτές ή πραγματικές), οι οποίες καθορίζονται από την επαγγελματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται το αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο.


Σε περίπτωση πρόσληψης πέραν του ενός μαθητευομένου από τον ίδιο Εργοδότη η επιχορήγηση ανέρχεται στο 15% του μισθού του στελέχους, με μέγιστο ύψος €257 μηνιαίως.


β) Με ολόκληρη τη συνεισφορά που βαραίνει τον Εργοδότη για την εισφορά του στα διάφορα Ταμεία για το μαθητευόμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κεντρικό Ταμείο Ετήσιων Αδειών μετ’ Απολαβών, Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, Ταμείο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής.


Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν όλοι οι Εργοδότες οι οποίοι εργοδοτούν ή προτίθενται να εργοδοτήσουν μαθητευομένους του Συστήματος Μαθητείας σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα επιλογής των μαθητευομένων και παρέχουν σ’ αυτούς ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Νοείται ότι, για συμμετοχή στο Σχέδιο απαιτείται υποβολή αίτησης από τον Εργοδότη.Για πληροφορίες:
Αντρέα Πολυδώρου Εκπαιδευτής/Λειτουργός Μαθητείας, Τηλ. 22806192 email: apolydorou@kepa.mlsi.gov.cy
Έλενα Χριστοδουλίδου Λειτ. Παραγωγικότητας, Τηλ: 22806106 email: echristodoulidou@kepa.mlsi.gov.cy
Κατερίνα Κόκκινου Λειτ. Παραγωγικότητας, Τηλ: 22806141 email: kkokkinou@kepa.mlsi.gov.cy


Περισσότερα....
Ψηφιακές Δεξιότητες

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Συνδέσου Ψηφιακά

Φωτοβολταϊκά και Θερμικά Συστήματα

3cy-exports

Εγγραφή στη λίστα Επαφών του Κέντρου Παραγωγικότητας

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από Ελβετία

Ενημέρωσέ με

Ερωτηματολόγιο: Διερεύνηση Αναγκών Κατάρτισης

Διαδικτυακή Πύλη

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κυπριακή Πύλη Δια βίου Μάθησης

Κάντο Ηλεκτρονικά

Μια Παραγωγική Μέρα

Δημόσιες Συβάσεις

Διαγωνισμός Euroskills Κύπρος

Enterprise Europe Network