Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Προγράμματα Κατάρτισης


Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Παραγωγικότητας


Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΤΕΚ) του Κέντρου Παραγωγικότητας, με χρονικό ορίζοντα τριών ετών (2011-2013), στοχεύει στη δημιουργία σύγχρονης κτηριακής και τεχνολογικής υποδομής στα τρία συμπλέγματα εργαστηρίων (σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα) για ικανοποίηση των αναγκών ταχύρρυθμης αρχικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης επιμόρφωσης σε τεχνικά επαγγέλματα. Στοχεύει επίσης, στη δημιουργία σύγχρονης διδακτικής τεχνολογικής βάσης που να στηρίζεται σε τεχνολογία, μέσα, και εξοπλισμό κατάρτισης αιχμής, και στην συστηματική επιμόρφωση, ανάπτυξη και συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων και προσόντων και στην πιστοποίηση των εκπαιδευτών του.

Στοχεύει, ακόμα, στην αναβάθμιση των προγραμμάτων κατάρτισης που προσφέρονται και στη διεύρυνσή τους για ικανοποίηση των αναδυόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας, στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών κατάρτισης, στην ανάπτυξη κατάλληλου σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης, στη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης και γρήγορης προσαρμογής των αποφοίτων των προγραμμάτων ΤΕΚ στην αγορά εργασίας, και στην καθιέρωση μηχανισμού συνεχούς υποστήριξης των πολιτών που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Αναπόσπαστο μέρος του αναπτυξιακού προγράμματος αποτελεί η αποτελεσματική διεύθυνση της ΤΕΚ και η ανάπτυξη και εφαρμογή της κατάλληλης οργανωτικής δομής.


Στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει συμπληρωθεί ήδη η αναβάθμιση του συμπλέγματος εργαστηρίων Λεμεσού και προωθείται η ανοικοδόμηση νέων εργαστηρίων στο σύμπλεγμα εργαστηρίων Λευκωσίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών τα Εργαστήρια του ΚΕΠΑ θα λειτουργήσουν στους χώρους του πρώην ΑΤΙ μέχρι την παράδοση των Εργαστηρίων που θα ανεγερθούν στον ίδιο χώρο εντός του ΚΕΠΑ, στη Λεωφ. Καλλιπόλεως, στη Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στo Λειτουργό:

Δρα Γιώργο Χωραττά, Λειτουργό Παραγωγικότητας Α΄
Τηλ.: 22806105, E-mail: ghorattas@kepa.mlsi.gov.cy
Φωτοβολταϊκά και Θερμικά Συστήματα

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ

Συνδέσου Ψηφιακά

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κυπριακή Πύλη Δια βίου Μάθησης

Εγγραφή στη λίστα Επαφών του Κέντρου Παραγωγικότητας

Ερωτηματολόγιο: Διερεύνηση Αναγκών Κατάρτισης

3cy-exports

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από Ελβετία

Ενημέρωσέ με

Διαδικτυακή Πύλη

Κάντο Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονικές Δεξιότητες για Όλους

Μια Παραγωγική Μέρα

Δημόσιες Συβάσεις

Εργαλεία Καριέρας για ένα δυνατό Βιογραφικό

Διαγωνισμός Euroskills Κύπρος

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Εθνική Έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου