Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Σχέδια Χορηγιών Σχέδια Χορηγιών Γενικές Πληροφορίες για το Σχέδιο

Σχέδια Χορηγιών


Γενικές Πληροφορίες για το Σχέδιο


Το Κέντρο Παραγωγικότητας, ως Αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης του πιο πάνω Σχεδίου, προκήρυξε την έναρξη του Σχεδίου και απεύθυνε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στις 26/3/2010.


Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα».


Το Σχέδιο αποτελεί έκτακτο μέτρο κρατικής παρέμβασης με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικής ικανότητας και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης.


Το Σχέδιο προνοεί την παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για επεξεργασία, καταρτισμό και υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (ΕΣ) που θα οδηγήσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής ικανότητας και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης, και μέσα από τη βελτίωση αυτή, στην ποσοτική ή/και ποιοτική διεύρυνση της απασχόλησης στην επιχείρηση. Οι χορηγίες παρέχονται σε επιχειρήσεις, οι προτάσεις των οποίων τυγχάνουν έγκρισης μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία, κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης, και αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες που καθορίζονται στον Αναθεωρημένο Οδηγό Εφαρμογής.


Ο Προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι οκτώ (€8.000.000) και θα κατανεμηθεί έτσι, ώστε σε κάθε δέσμη αξιολόγησης να επιμερίζεται κονδύλι και να χρηματοδοτούνται έργα μέχρι το όριο αυτό. Το ανώτατο ύψος της συνολικής χορηγίας προς τον Δικαιούχο, για τον καταρτισμό και την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου, είναι ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€90.000).

Στο πλαίσιο του Σχεδίου, υποβλήθηκαν 129 προτάσεις. Υπογράφηκαν 43 συμβάσεις με δικαιούχες επιχειρήσεις και η υλοποίηση των Έργων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στo Λειτουργό:

κ. Μελίνα Νεοφύτου, Λειτουργό Παραγωγικότητας Α
Τηλ.: 22806109, E-mail: mneophytou@kepa.mlsi.gov.cy
Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Συνδέσου Ψηφιακά

Ψηφιακές Δεξιότητες

Φωτοβολταϊκά και Θερμικά Συστήματα

3cy-exports

Εγγραφή στη λίστα Επαφών του Κέντρου Παραγωγικότητας

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από Ελβετία

Ενημέρωσέ με

Ερωτηματολόγιο: Διερεύνηση Αναγκών Κατάρτισης

Διαδικτυακή Πύλη

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κυπριακή Πύλη Δια βίου Μάθησης

Κάντο Ηλεκτρονικά

Μια Παραγωγική Μέρα

Δημόσιες Συβάσεις

Διαγωνισμός Euroskills Κύπρος

Enterprise Europe Network