ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ενίσχυση της Απασχόλησης


Οδηγίες για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση


Το έντυπο αίτησης πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το Παράρτημα 1-Χρονοδιάγραμμα, το Παράρτημα 2-Οικονομικά Στοιχεία και το Παράρτημα 3-Βεβαίωση Ελεγκτή καθώς και από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 4.5 του Οδηγού Εφαρμογής. Άλλα έντυπα που περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής και τα Παραρτήματά του (π.χ. Φύλλο Αξιολόγησης Έργου, Δελτίο Δαπανών) αφορούν τις επιχειρήσεις που τελικά θα ενταχθούν στο Σχέδιο.


_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας