ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διαγωνισμοί για Προσφορές


Προκήρυξη Διαγωνισμού για Εξασφάλιση/Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλου για τον Έλεγχο/Επαλήθευση τνω "Αιτήσεων Καταβολής Χορηγίας - Παραστατικών Υλοποίησης των Συμβάσεων" του "Σχεδίου Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις"
Αρ. Διαγ. ΚΕΠΑ 1/2015Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία


Το Κέντρο Παραγωγικότητας (KEΠΑ), ως ο Φορέας Διαχείρισης του «Σχεδίου Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις», προκηρύσσει διαγωνισμό για την εξασφάλιση/αγορά υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο/επαλήθευση των αιτήσεων καταβολής χορηγίας-παραστατικών υλοποίησης των συμβάσεων του σχεδίου.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy). Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 και ώρα 13:30 στο Κιβώτιο Προσφορών του ΚΕΠΑ (Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, 2100 Αγλαντζιά, Λευκωσία).


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους αρμόδιους λειτουργούς:

Βασιλική Χατζηαδάμου τηλ.: 22806116, email: vhadjiadamou@kepa.mlsi.gov.cy


Βαθούλα Αντωνιάδου τηλ.: 22806159, email: vantoniadou@kepa.mlsi.gov.cy_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας