Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Διαγωνισμοί για Προσφορές Προκήρυξη Διαγωνισμού για Εξασφάλιση/Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλου για τον Έλεγχο/Επαλήθευση τνω "Αιτήσεων Καταβολής Χορηγίας - Παραστατικών Υλοποίησης των Συμβάσεων" του "Σχεδίου Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις" Αρ. Διαγ. ΚΕΠΑ 1/2015

Διαγωνισμοί για Προσφορές


Προκήρυξη Διαγωνισμού για Εξασφάλιση/Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλου για τον Έλεγχο/Επαλήθευση τνω "Αιτήσεων Καταβολής Χορηγίας - Παραστατικών Υλοποίησης των Συμβάσεων" του "Σχεδίου Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις"
Αρ. Διαγ. ΚΕΠΑ 1/2015Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία


Το Κέντρο Παραγωγικότητας (KEΠΑ), ως ο Φορέας Διαχείρισης του «Σχεδίου Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις», προκηρύσσει διαγωνισμό για την εξασφάλιση/αγορά υπηρεσιών συμβούλου για τον έλεγχο/επαλήθευση των αιτήσεων καταβολής χορηγίας-παραστατικών υλοποίησης των συμβάσεων του σχεδίου.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy). Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 και ώρα 13:30 στο Κιβώτιο Προσφορών του ΚΕΠΑ (Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, 2100 Αγλαντζιά, Λευκωσία).


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους αρμόδιους λειτουργούς:

Βασιλική Χατζηαδάμου τηλ.: 22806116, email: vhadjiadamou@kepa.mlsi.gov.cy


Βαθούλα Αντωνιάδου τηλ.: 22806159, email: vantoniadou@kepa.mlsi.gov.cy
Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Συνδέσου Ψηφιακά

Ψηφιακές Δεξιότητες

Φωτοβολταϊκά και Θερμικά Συστήματα

3cy-exports

Εγγραφή στη λίστα Επαφών του Κέντρου Παραγωγικότητας

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από Ελβετία

Ενημέρωσέ με

Ερωτηματολόγιο: Διερεύνηση Αναγκών Κατάρτισης

Διαδικτυακή Πύλη

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κυπριακή Πύλη Δια βίου Μάθησης

Κάντο Ηλεκτρονικά

Μια Παραγωγική Μέρα

Δημόσιες Συβάσεις

Διαγωνισμός Euroskills Κύπρος

Enterprise Europe Network