ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις/Εκδηλώσεις/Δελτία Τύπου


Πρόγραμμα Εισαγωγή στην Αγορά Εργασίας και Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων για Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Έχει καταρτιστεί ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων στο επερχόμενο πρόγραμμα
“Εισαγωγή στην αγορά εργασίας και ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων για απόφοιτους
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία από 16 Σεπτ. μέχρι 7 Οκτ.

Οι συμμετέχοντες καθώς και αριθμός επιλαχόντων έχουν ήδη ενημερωθεί.

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν επιλεχθεί, αλλά εξακολουθούν να ενδιαφέρονται,
το πρόγραμμα θα επαναληφθεί ως ακολούθως:

στη Λεμεσό από 11/10 μέχρι 1/11
στη Λευκωσία 18/10 μέχρι 8/11
στην Πάφο 18/11 μέχρι 6/12 και
στη Λάρνακα 2/12 μέχρι 20/12.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν (εκ νέου) αίτηση για το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει.


_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας