ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις/Εκδηλώσεις/Δελτία Τύπου


28/3/2016, ΠΑΡΑΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 4ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων
SkillsCyprus 2016Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων του 4ου Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2016 μέχρι 4 Απριλίου 2016 για τις ειδικότητες Εγκαταστάτης Ξηρής δόμησης/ Σοβατζής, Υδραυλικός/Κεντρικές Θερμάνσεις, Τεχνικός Ψύξης, Μηχανικός Αυτοκινήτων, Συγκολλητής και Ηλεκτρολόγος.


Ο 4οςΕθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2016 θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Απριλίου 2016 στους χώρους του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου στη Λευκωσία για τις ειδικότητες Μάγειρας και Τραπεζοκόμος και στις 15 Απριλίου 2016 στα Εργαστήρια Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία (εγκαταστάσεις πρώην ΑΤΙ) για τις ειδικότητες Εγκαταστάτης Ξηρής δόμησης/ Σοβατζής, Υδραυλικός/Κεντρικές Θερμάνσεις, Τεχνικός Ψύξης, Μηχανικός Αυτοκινήτων, Συγκολλητής και Ηλεκτρολόγος.


Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν νέοι που έχουν γεννηθεί από την 1/1/1992 μέχρι και τις 31/12/1999, μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, με πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.


Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού στη διεύθυνση www.kepa.gov.cy/skillscyprus, το αργότερο μέχρι τις 4 Απριλίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Λειτουργό Παραγωγικότητας κ. Αντρέα Στυλιανού στο τηλ. 22806144 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση astylianou@kepa.mlsi.gov.cy


_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας