Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Έντυπα/Εκδόσεις/Δημοσιεύσεις ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έντυπα/Εκδόσεις/Δημοσιεύσεις


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ


Στο χώρο αυτό το Κέντρο Παραγωγικότητας δημοσιεύει στοιχεία για την Παραγωγικότητα Εργασίας και τις συνιστώσες μεταβλητές (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία και Απασχόληση σε αριθμό απασχολουμένων και ώρες εργασίας), για το σύνολο της κυπριακής οικονομίας και για επί μέρους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Τα στοιχεία βασίζονται σε στοιχεία που δημοσιεύει η Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δημοσιεύονται επίσης εδώ συγκρίσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση βασισμένες σε στοιχεία που δημοσιεύει η Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ Eurostat.


Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας:


Συγκρίσεις με Ευρωπαϊκή Ένωση 2016, Τελευταία Αναθεώρηση 19/7/2017Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 1995-2016, Απρίλιος 2017


Άρθρα/Εκθέσεις/Ανακοινώσεις:


Έκθεση για την Παραγωγικότητα Εργασίας της Κύπρου και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων από διεθνείς εκθέσεις, 06/09/2017


Γιατί η Παραγωγικότητα της Κύπρου υστερεί σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνώς; Παρουσίαση στοιχείων από τις εκθέσεις: Global Competitiveness Report 2016-2017, Doing Business Report 2017, European Innovation Scoreboard 2016, Global Entrepreneurship Index Report 2017, και Human Capital Report 2016, Απρίλιος 2017


Ανακοίνωση Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2016, Απρίλιος 2017Διεθνείς εκθέσεις με συγκριτικά στοιχεία για παράγοντες που επηρεάζουν την Παραγωγικότητα


1. Διεθνής Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2016-2017 (Global Competitiveness Report 2016-2017), Word Economic Forum

The Global Competitiveness Report 2016-2017

CYP Global Competitiveness Report - Προφίλ Κύπρου


2. IMD Competitiveness Report

Προφίλ Κύπρου


3. Doing Business Report 2017, Word Bank

Doing Business 17-Report

CYP Doing Business 2017 - Προφίλ Κύπρου


4. European Innovation Scoreboard 2016, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

European-Innovation-Scoreboard-2016

EIS 2016 - Προφίλ Κύπρου


5. Global Entrepreneurships Index 2017, Global Entrepreneurship and Development Institute - GEDI

2017-Global-Entrepreneurship-Index

Global Entrepreneurship Monitor 2016-2017 - Προφίλ Κύπρου


6. Έκθεση Ψηφιακής Προόδου της Ευρώπης (EDPR) (Europe's Digital Progress Report), Προφίλ χώρας για την Κύπρο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Europe's Digital Progress Report

DESI Cyprus EN 2016 - Προφίλ Κύπρου

7. Human Capital Report 2016, World Economic Forum

The Human Capital Report, 2016
CYP The Human Capital Report 2016 - Προφίλ Κύπρου


Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην:

κ. Μαρία Νικολάου Χρίστου, Ανώτερη Λειτουργό Παραγωγικότητας
Τηλ.: 22806115, E-mail: mnicolaou@kepa.mlsi.gov.cy

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην:

κ. Μαρία Νικολάου Χρίστου, Ανώτερη Λειτουργό Παραγωγικότητας
Τηλ.: 22806115, E-mail: mnicolaou@kepa.mlsi.gov.cyΠρογράμματα Κατάρτισης

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Ενημέρωσέ με

Ανανέωση Άδειας Τεχνιτών Οχημάτων

Απογραφή Πληθυσμού 2021

Κώδικας Πρακτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας