Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Παραγωγικότητα, Έρευνα και Ανάπτυξη Συμβούλιο Παραγωγικότητας Υποστηρικτικά Όργανα

Συμβούλιο Παραγωγικότητας


Υποστηρικτικά Όργανα


Η λειτουργία του Συμβουλίου Παραγωγικότητας υποστηρίζεται από κατάλληλους μηχανισμούς παροχής επιστημονικών, συμβουλευτικών, επιτελικών και συντονιστικών υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός προγραμματισμός, οργάνωση και υλοποίηση των αποφάσεων του.


Ο μηχανισμός αυτός αποτελείται από την Τεχνική Επιτροπή Παραγωγικότητας και τις Ad Hoc Ομάδες Εργασίας.


Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής διορίζονται από το Συμβούλιο Παραγωγικότητας και είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου.


Οι Ομάδες Εργασίας ορίζονται από την Τεχνική Επιτροπή για τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων και υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης της Τεχνικής Επιτροπής. Απαρτίζονται από τεχνοκράτες και εμπειρογνώμονες που επιλέγονται ανάλογα με το εκάστοτε θέμα.


Η Τεχνική Επιτροπή έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος:
Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Μέλη:
Διευθυντής Προγραμματισμού, Γραφείο Προγραμματισμού
Διευθυντής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Υπουργείο Οικονομικών
Διευθυντής, Κέντρο Παραγωγικότητας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Διευθυντής Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού
Διευθυντής Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Εκπρόσωπος ΟΕΒ σε επίπεδο Διευθυντή
Εκπρόσωπος ΚΕΒΕ σε επίπεδο Διευθυντή
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΣΕΚ
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΔΕΟΚ
Ανώτερος Μόνιμος Γραμματέας ΠΑΣΥΔΥ
Διευθυντής Έρευνας και Προγραμματισμού, Αρχή Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Φωτοβολταϊκά και Θερμικά Συστήματα

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ

Συνδέσου Ψηφιακά

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κυπριακή Πύλη Δια βίου Μάθησης

Εγγραφή στη λίστα Επαφών του Κέντρου Παραγωγικότητας

Ερωτηματολόγιο: Διερεύνηση Αναγκών Κατάρτισης

3cy-exports

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από Ελβετία

Ενημέρωσέ με

Διαδικτυακή Πύλη

Κάντο Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονικές Δεξιότητες για Όλους

Μια Παραγωγική Μέρα

Δημόσιες Συβάσεις

Εργαλεία Καριέρας για ένα δυνατό Βιογραφικό

Διαγωνισμός Euroskills Κύπρος

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Εθνική Έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου