ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις/Εκδηλώσεις/Δελτία Τύπου


31/05/2016, Δωρεάν Βιωματικά Εργαστήρια στην αξιολόγηση κοινωνικών δεξιοτήτων των άνεργων νέων

Δωρεάν Βιωματικά Εργαστήρια
στην αξιολόγηση κοινωνικών δεξιοτήτων των άνεργων νέων


Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), ως ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ «EVASKILLS - Evaluating the soft skills of unemployed youth», διοργανώνει δωρεάν βιωματικά εργαστήρια για την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων με βάση τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου.


Τα βιωματικά εργαστήρια απευθύνονται σε άνεργους νέους και αφορούν δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας, διαχείρισης αλλαγών και επίλυσης προβλημάτων. Θα έχουν συνολική διάρκεια 15 ωρών και θα διεξαχθούν από τις 7 μέχρι τις 9 Ιουνίου 2016, από τις 8.30 πμ μέχρι τις 2.00 μμ στα κεντρικά γραφεία του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λεωφόρο Καλλιπόλεως 77, Λευκωσία.


Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή δήλωσης συμμετοχής.


Το Έργο EVASKILLS στοχεύει στη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών που έχουν εφαρμοσθεί με επιτυχία σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills). Επιπλέον, στοχεύει στη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων, στη βελτίωση του ρόλου των επαγγελματιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και στην ευαισθητοποίηση των αρμοδίων για τη χάραξη πολιτικών που αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Λειτουργό Παραγωγικότητας κ. Ανδρέα Στυλιανού στο τηλέφωνο 22806144 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο astylianou@kepa.mlsi.gov.cy.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας