Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα ERASMUS + Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως Βιώσιμοι Εταίροι για την Μαθητεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο (NAAGRCY)

ERASMUS +


Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως Βιώσιμοι Εταίροι για την Μαθητεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο (NAAGRCY)

Το Έργο ¨Εθνικές Αρχές για τη Μαθητεία: Οι Επιχειρήσεις ως Βιώσιμοι Εταίροι για τη Μαθητεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο" διεξήχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. Η υλοποίηση του Έργου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014, και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεβρουάριο του 2017.


Η διακρατική αυτή πρωτοβουλία αποσκοπούσε στην αναβάθμιση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και ειδικότερα της Μαθητείας, στην Ελλάδα και στην Κύπρο και απώτερος της στόχος είναι να κινητοποιήσει τις επιχειρήσεις στις δύο αυτές χώρες, ώστε να αναδειχθούν σε χώρους παροχής ποιοτικής Μαθητείας. Ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της Μαθητείας στις δύο χώρες βασίστηκε στις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στη Γερμανία, μέσω της διακρατικής συνεργασίας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας.


Από κυπριακής πλευράς, εταίροι στο Έργο ήταν το ΚΕΠΑ και το ΚΕΒΕ. Οι διακρατικοί εταίροι του Έργου ήταν το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γερμανίας (BIBB), ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ως επικεφαλής εταίρος, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ) και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ).


Μέσα από τα πακέτα εργασίας του Έργου, ανάμεσα στα άλλα, έχουν αναπτυχθεί Οδηγοί διαδικασιών για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο θεσμό της μαθητείας από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γερμανίας (ΒΙΒΒ). Το περιεχόμενο των Οδηγών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα χρήσιμο και πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για εφαρμογή ανάλογων πρακτικών, προσαρμοσμένων βεβαίως στην κυπριακή πραγματικότητα. Επίσης, οι εταίροι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο έχουν δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών που αναλαμβάνουν την κατάρτιση των μαθητευομένων στις επιχειρήσεις καθώς και τις διαδικασίες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για ποιοτικότερη ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση.


Πολύ σημαντικό μέρος του προγράμματος ήταν και η Πιλοτική εφαρμογή στις επιχειρήσεις. Η δραστηριότητα αυτή ήταν ένα προϊόν συνεργασίας των Τεχνικών Σχολών, των επιχειρήσεων και των Κυπρίων εταίρων του Έργου. Η δραστηριότητα αυτή περιλάμβανε την εκπαίδευση εκπαιδευτών των επιχειρήσεων και κατάρτιση των μαθητευομένων στις επιχειρήσεις.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο του Έργου: http://naagrcy.oaed.gr/Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NAAGRCY_Leaflet_ENG_a.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NAAGRCY_Leaflet_ENG_b.pdfΨηφιακές Δεξιότητες

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Συνδέσου Ψηφιακά

Φωτοβολταϊκά και Θερμικά Συστήματα

3cy-exports

Εγγραφή στη λίστα Επαφών του Κέντρου Παραγωγικότητας

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από Ελβετία

Ενημέρωσέ με

Ερωτηματολόγιο: Διερεύνηση Αναγκών Κατάρτισης

Διαδικτυακή Πύλη

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κυπριακή Πύλη Δια βίου Μάθησης

Κάντο Ηλεκτρονικά

Μια Παραγωγική Μέρα

Δημόσιες Συβάσεις

Διαγωνισμός Euroskills Κύπρος

Enterprise Europe Network