Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα ERASMUS + E-WASTE-R Project

ERASMUS +


E-WASTE-R Project


Ανακοινώσεις

Συμμετοχή Επιχειρήσεων και Ατόμων στο πρόγραμμα ERASMUS για νέους Επιχειρηματίες


22/01/2018, Ενημερωτική Ημερίδα για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έργου EwasteR, την Πιστοποίηση Προσόντων και το Πρόγραμμα "Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες", Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018, 11:00-13:00


08/12/2017, Διεθνές Διαδικτυακό Σεμινάριο (webinar) για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (E-Waste), Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 από τις 11:45 - 15:00 ώρα Κύπρου.
Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε το webinar αφού κάνετε εγγραφή σε αυτό τον σύνεσμο http://bit.ly/2zdVSTG


15/6/2017, Ημερίδα για την προώθηση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Προοπτικές για νέους επιχειρηματίες και χρηματοδοτικά μέσα, Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, ώρα 9.00π.μ. - 12.45μ.μ.


ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ για το Ευρωπαϊκό Έργο EwasteR Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015, 9:30 – 11:30, Intercollege/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στον τομέα της Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - EwasteR


Ενημερωτικά Δελτία

EwasteR project Ενημερωτικό Δελτίο Έργου, Τεύχος 04, Δεκέμβριος 2017


EwasteR project Ενημερωτικό Δελτίο Έργου, Τεύχος 03, Σεπτέμβριος 2017


EwasteR project Ενημερωτικό Δελτίο Έργου, Τεύχος 02, Νοέμβριος 2016


EwasteR project Ενημερωτικό Δελτίο Έργου, Τεύχος 01.2015


Ενημερωτικά Φυλλάδια

Ενημερωτικό Φυλλάδιο αρ. 4


Ενημερωτικό Φυλλάδιο αρ. 2


Ενημερωτικό Φυλλάδιο αρ. 1
Η κοινοπραξία EwasteR αποτελείται από 13 οργανισμούς από τέσσερις διαφορετικές χώρες (Κύπρος, Ιταλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο), υποστηρίζεται από την οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) και την οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα WEEE και θα συνεργαστεί για τρία χρόνια με τους εξής στόχους:

 • Προσδιορισμό των υφιστάμενων προσόντων και των επαγγελματικών προφίλ σε ολόκληρη την Ευρώπη, που είναι σχετικά με το πεδίο της διαχείριση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, την ανταλλαγή εμπειριών, πρακτικών και στρατηγικών για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των άμεσα ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με τη δυνατότητα της επαναχρησιμοποίησης και για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και εσόδων.

 • Να αναπτύξει ένα νέο επαγγελματικό προσόν, χρησιμοποιώντας τα κριτήρια της ΕΕ (ECVET-EQAVET), που να διαθέτει τις σχετικές δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (EWASTE) που θα τεθούν σε πιλοτική εφαρμογή μέσω καινοτόμων μεθόδων ΕΕΚ (τάξη σχολείο ανοικτής διαχείρισης , εικονική κινητικότητα) και δραστηριότητες μάθησης βασισμένες στην εργασία (Labs-shadowing).

 • Να εκδώσει ένα εγχειρίδιο για την τελική διαφανή αναγνώριση και διαδικασία επικύρωσης για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια τις πιλοτικής εφαρμογής για να διευκολύνει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αυξημένη αναγνώριση των προσόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντός του τομέα.

 • Να δημιουργήσει μια νέα ανοικτή διαδικτυακή περιοχή του Έργου (Project open web area) όπου θα μοιράζονται πληροφορίες, πρακτικές, έρευνα, εργαλεία και εμπειρογνωμοσύνη σε όλο τον τομέα κατά τη διάρκεια και πέρα από τη διάρκεια ζωής του Έργου.

 • Να παραχθεί ένα πακέτο με εργαλεία και όργανα ΕΕΚ που να παρέχουν μεταφερόμενες δεξιότητες και ικανότητες που διευκολύνουν την κινητικότητα των εκπαιδευόμενων και των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη.

 • Να ενδυναμώσει τη διαχείριση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Ευρώπη και να ενθαρρύνει τη μετατροπή των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τομέα, από ανεπίσημες σε επίσημες.

Εταίροι

Ιταλία

 • ERIFO, (Ίδρυμα Έρευνας και Εκπαίδευσης) www.erifo.it
 • APEA, (Επαρχιακή εταιρεία ανάπτυξης για το περιβάλλον, την ενέργεια και την αειφόρο ανάπτυξη) www.apea.siena.it
 • Provincia di Siena (Επαρχία της Σιένα)www.provinciaq.siena.it
 • Regione di Lazio (Επαρχία του Λάτζιο) www.regione.lazio.it

Ηνωμένο Βασίλειο

 • University of Central Lancashire (Πανεπιστήμιο του Central Lancashire) www.uclan.ac.uk
 • London Community Resource Network (LCRN) (Κοινοτικό Δίκτυο Πόρων του Λονδίνου) www.lcrn.org.uk
 • Waste Management Industry Training and Advisory Board (Συμβούλιο Γνωμοδότησης, Διαχείρισης αποβλήτων, Βιομηχανίας και Εκπαίδευσης) (WAMITAB) www.wamitab.org.uk


Πολωνία

 • Institute of Environmental Protection Ινστιτούτο προστασίας του περιβάλλοντος - Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας (IEP-NRI) www.iow.edu.pl
 • Institute for Private Enterprise and Democracy Ινστιτούτο για τις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και τη Δημοκρατία (IPED) www.ped.pl
 • Educational Research Institute Εκπαιδευτικό Iδρυμα Eρευνας (IBE) www.ibe.edu.pl


Κύπρος

 • Intercollege (EDEX) www.unic.ac.cy
 • Cyprus Chamber of Commerce and Industry Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο www.ccci.org.cy
 • Cyprus Productivity Centre (Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου) www.mlsi.gov.cy/kepa

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου http://www.ewaster.eu/ και τα κοινωνικά δίκτυα.


Υπεύθυνος Έργου: Γιαννάκης Ιωάννου, Εκπαιδευτής τηλ. 25873516, φαξ.25313650, email:yioannou@kepa.mlsi.gov.cy


www.facebook/com/EwasteRProject


@eu_ewaster
Ψηφιακές Δεξιότητες

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Συνδέσου Ψηφιακά

Φωτοβολταϊκά και Θερμικά Συστήματα

3cy-exports

Εγγραφή στη λίστα Επαφών του Κέντρου Παραγωγικότητας

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από Ελβετία

Ενημέρωσέ με

Ερωτηματολόγιο: Διερεύνηση Αναγκών Κατάρτισης

Διαδικτυακή Πύλη

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κυπριακή Πύλη Δια βίου Μάθησης

Κάντο Ηλεκτρονικά

Μια Παραγωγική Μέρα

Δημόσιες Συβάσεις

Διαγωνισμός Euroskills Κύπρος

Enterprise Europe Network