Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Προγράμματα Κατάρτισης


Έργο Εκσυγχρονισμού της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΚΕΠΑ το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ Ελβετίας και Κυπριακής Δημοκρατίας


Το Έργο Εκσυγχρονισμού της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΚΕΠΑ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ Ελβετίας και Κυπριακής Δημοκρατίας και συγκεκριμένα της συνεισφοράς της Ελβετίας για μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί μέρος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Εκσυγχρονισμού της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Παραγωγικότητας.

Το έργο έχει ως στόχο να συμβάλει στην αναβάθμιση του συστήματος Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κύπρου μέσω του εκσυγχρονισμού της τεχνολογικής βάσης της ΤΕΚ του ΚΕΠΑ και της αξιοποίησης τεχνολογίας, μέσων και εξοπλισμού κατάρτισης αιχμής, (state-of-the-art), της αναβάθμισης των μεθοδολογιών και της γνωστικής βάσης της ΤΕΚ, και της ανάπτυξης της ικανότητας κατάρτισης σε νέους τομείς προτεραιότητας, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Το έργο, με προϋπολογισμό €1.000.000, έχει χρονικό πλαίσιο εφαρμογής 36 μήνες, από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι το Δεκέμβριο του 2013.

Για διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης του έργου, το ΚΕΠΑ συνεργάζεται με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Swiss Federal Institute for Vocational Education and Training - SFIVET). Οι δύο οργανισμοί συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στην Καθοδηγητική Επιτροπή του Έργου.

Το Νοέμβριο 2011 προκηρύχθηκε ανοικτός ευρωπαϊκός διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών Συμβούλου για ετοιμασία των προδιαγραφών και των εγγράφων διαγωνισμού για τις υπόλοιπες προσφορές που αφορούν στο Έργο, όπως και για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση των νέων εργαστηρίων κατάρτισης σε θέματα ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στo Λειτουργό:

Δρα Γιώργο Χωραττά, Λειτουργό Παραγωγικότητας Α΄
Τηλ.: 22806105, E-mail: ghorattas@kepa.mlsi.gov.cy
Φωτοβολταϊκά και Θερμικά Συστήματα

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ

Συνδέσου Ψηφιακά

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κυπριακή Πύλη Δια βίου Μάθησης

Εγγραφή στη λίστα Επαφών του Κέντρου Παραγωγικότητας

Ερωτηματολόγιο: Διερεύνηση Αναγκών Κατάρτισης

3cy-exports

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από Ελβετία

Ενημέρωσέ με

Διαδικτυακή Πύλη

Κάντο Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονικές Δεξιότητες για Όλους

Μια Παραγωγική Μέρα

Δημόσιες Συβάσεις

Εργαλεία Καριέρας για ένα δυνατό Βιογραφικό

Διαγωνισμός Euroskills Κύπρος

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Εθνική Έρευνα για τη διατροφή του πληθυσμού της Κύπρου