ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διαγωνισμοί για Προσφορές


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη Διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων καθώς και από Ψυχολόγους για τη Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό καθώς και την Ψυχολογική Υποστήριξη των Μαθητών της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας, Αρ. Διαγωνισμού ΚΕΠΑ 13/2012


Για να περιληφθείτε στον κατάλογο των φορέων που παρέλαβαν τα έγγραφα του Διαγωνισμού ώστε να ενημερωθείτε για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού παρακαλώ συμπληρώστε το παρόν έντυπο και αποστείλετε το στο Κέντρο Παραγωγικότητας, στο φαξ. 22376872 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο kkokkinou@kepa.mlsi.gov.cy
Έντυπο Συμμετοχής


Έγγραφα Διαγωνισμού


Διευκρινίσεις Διαγωνισμού 2


Διευκρινίσεις Διαγωνισμού


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τους Λειτουργούς:

Μαρία Μικελλίδου
Ανώτ. Λειτουργός Παραγωγικότητας
Τηλ: 22806107
Email: mmikellides@kepa.mlsi.gov.cy


Χρίστος Τσίτσιος Καπετάνιος
Λειτουργός Παραγωγικότητας
Τηλ: 22806181
Email: ccapetanios@kepa.mlsi.gov.cy


Κατερίνα Κόκκινου
Λειτουργός Παραγωγικότητας
Τηλ: 22806141
Email: kkokkinou@kepa.mlsi.gov.cy


_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας