ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διαγωνισμοί για Προσφορές


Διαγωνισμός για εξασφάλιση υπηρεσιών εκ των υστέρων αξιολόγησης του Σχεδίου Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας (ΑΘΕ) και του Εκτάκτου Σχεδίου Ενίσχυσης της Απασχόλησης (ΕΣΕΑ). Αρ. Διαγωνισμού 18/2015


Ανακοίνωση: Ανακοινώνεται ότι ο πιο πάνω διαγωνισμός έχει ακυρωθεί. Σχετική διορθωτική προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στο σύστημα e-procurement με ημερομηνία 24/9/2015.Προυπολογισμός Σύμβασης €11.750.


Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών 25/9/2015


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας του e-procurement κάνοντας κλικ εδώ


_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας