ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διαγωνισμοί για Προσφορές


Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών για την προβολή των υφιστάμενων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω διαφημιστικής εκστρατείας με την ταυτόχρονη παροχή κινήτρων για αύξηση της χρήσης τους.


Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον δημοσιευμένο διαγωνισμό επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον σας ζητηθούν:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=616104


_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας