ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διαγωνισμοί για Προσφορές


Διαγωνισμός για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη Διαχείριση και Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Σχεδίων Χορηγιών/Έργων που διαχειρίζεται το Κέντρο Παραγωγικότητας, Αρ. Διαγωνισμού ΚΕΠΑ 1/2012


Το Κέντρο Παραγωγικότητας προκηρύσσει Διαγωνισμό για την εξασφάλιση υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη διαχείριση και υλοποίηση των Συγχρηματοδοτούμενων Σχεδίων Χορηγιών/Έργων που διαχειρίζεται το Κέντρο Παραγωγικότητας.Προϋπολογισμός: €134.000, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 24 Μαΐου 2012, ώρα 12.00μμ.Περισσότερες πληροφορίες για το Διαγωνισμό καθώς και τα Έγγραφα Διαγωνισμού θα βρείτε στην ιστοσελίδα: www.e-procurement.gov.cy


_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας