Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Διαγωνισμοί για Προσφορές Διαγωνισμός για την "Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη Διδασκαλία Μαθημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Παραγωγικής Κατάρτισης στους μαθητές της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας (ΝΣΜ)"

Διαγωνισμοί για Προσφορές


Διαγωνισμός για την "Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη Διδασκαλία Μαθημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Παραγωγικής Κατάρτισης στους μαθητές της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας (ΝΣΜ)"


Το Κέντρο Παραγωγικότητας διενεργεί διαγωνισμό, στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και τον Κρατικό Προϋπολογισμό Έργου της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας, για την «Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη Διδασκαλία Μαθημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και Παραγωγικής Κατάρτισης στους μαθητές της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας (ΝΣΜ)». Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού θα ενταχθούν σε μητρώα, από τα οποία δύνανται να κληθούν να διδάξουν:


Θέατρο

Τέχνη

Φυσική Αγωγή

Σχεδιασμός και Τεχνολογία: Μηχανολογία

Σχεδιασμός και Τεχνολογία: Ηλεκτρολογία

Ξυλουργική/Επιπλοποιία


Η σύμβαση θα υπογράφεται ξεχωριστά με το κάθε άτομο που κρίνεται ως δικαιούχος και η διάρκεια θα είναι μέχρι και 12 μήνες. Το μητρώο θα έχει ισχύ για χρονικό διάστημα 23 μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Το ύψος της αμοιβής για την αγορά υπηρεσιών από τους εκπαιδευτές ανά διδακτική ώρα (χρονική περίοδο μαθήματος διάρκειας 40΄), ανέρχεται στα €18,00. Διευκρινίζεται ότι, η προετοιμασία και η ετοιμασία σημειώσεων/εκπαιδευτικού υλικού συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή των €18,00 ανά διδακτική ώρα. Για τις δραστηριότητες εκτός της διδασκαλίας που υλοποιούνται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος δραστηριοτήτων, η αμοιβή ανέρχεται στα €27,00 ανά ώρα (60’).


Συγκεκριμένα αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί:

1. Η ετοιμασία σημειώσεων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού που απαιτείται για τη διδασκαλία του κάθε προγράμματος.
2. Η διδασκαλία σύμφωνα με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα του κάθε προγράμματος.
3. Η καταγραφή των υλικών που απαιτούνται για την υλοποίηση της διδασκαλίας του κάθε προγράμματος και η έγκαιρη ενημέρωση της Μονάδας Διαχείρισης της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Η ετοιμασία διμηνιαίων εκθέσεων για τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες. Ο προγραμματισμός αυτών των δραστηριοτήτων που θα υλοποιούνται τη διμηνία αυτή θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση και με τη σχετική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Η ετοιμασία διμηνιαίων απολογιστικών εκθέσεων για τις δραστηριότητες της περιόδου.
6. Η συνεργασία με τους υπευθύνους του προγράμματος και τα μέλη της Μονάδας Διαχείρισης της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Η τήρηση και ενημέρωση εγγράφων (παρουσιολόγιο, στοιχεία εκπαιδευομένων, κτλ.)
8. Η παράδοση των εγγράφων στους υπευθύνους του προγράμματος των σχολείων.
9. Η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων όπως αυτά καθορίζονται (π.χ. παράδοση εντύπων).
10. Συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνονται στα πλαίσια του προγράμματος.
11. Η ευθύνη προστασίας και ασφάλειας των χώρων στους οποίους διεξάγονται τα προγράμματα καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής των χώρων αυτών.
12. Ο χειρισμός θεμάτων που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
13. Κάλυψη αναγκών του προγράμματος ή/και των σχολικών μονάδων της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας στη βάση οδηγιών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Στην κάθε περίπτωση τα άτομα που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ως φυσικά πρόσωπα και τα άτομα που θα προταθούν από νομικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τουλάχιστον τριετούς φοίτησης) στο θέμα για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον.


Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00 στο κιβώτιο προσφορών του Κέντρου Παραγωγικότητας Λεωφόρος Καλλιπόλεως 77, Ισόγειο, 2100 Αγλαντζιά, Λευκωσία ή να την αποστείλουν στο Κέντρο Παραγωγικότητας με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, να παραληφθεί μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
1. www.eprocurement.gov.cy
2. Στο Κέντρο Παραγωγικότητας στα τηλέφωνα 22806141, 22806181 (ωράριο δημόσιας υπηρεσίας)Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έγγραφα Διαγωνισμού ΚΕΠΑ 9-2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Προκήρυξη Διαγωνισμού ΚΕΠΑ 9-2013.pdfΨηφιακές Δεξιότητες

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Συνδέσου Ψηφιακά

Φωτοβολταϊκά και Θερμικά Συστήματα

3cy-exports

Εγγραφή στη λίστα Επαφών του Κέντρου Παραγωγικότητας

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από Ελβετία

Ενημέρωσέ με

Ερωτηματολόγιο: Διερεύνηση Αναγκών Κατάρτισης

Διαδικτυακή Πύλη

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κυπριακή Πύλη Δια βίου Μάθησης

Κάντο Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονικές Δεξιότητες για Όλους

Μια Παραγωγική Μέρα

Δημόσιες Συβάσεις

Εργαλεία Καριέρας για ένα δυνατό Βιογραφικό

Διαγωνισμός Euroskills Κύπρος

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου