ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις/Εκδηλώσεις/Δελτία Τύπου


Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργοδηγών


Το Κέντρο Παραγωγικότητας διοργανώνει στη Λευκωσία, Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργοδηγών. Σκοπός του Προγράμματος που έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με την Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. είναι η εισαγωγή ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για το ρόλο του εργοδηγού και τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που αυτός πρέπει να διαθέτει.Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους επιστάτες, επιστάτες, εργοδηγούς εξ επαγγέλματος και άλλους τεχνίτες της οικοδομικής βιομηχανίας που έχουν τις ικανότητες και δυνατότητες να εξελιχθούν σε εργαζομένους επιστάτες.H ολική διάρκεια του Προγράμματος είναι 612 ώρες (204 τρίωρα μαθήματα). Τα μαθήματα θα διεξάγονται 3 φορές την βδομάδα (6μμ-9μμ), από τις 19 Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι και τον Απρίλιο του 2013.Το πρόγραμμα εγκρίθηκε για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 15 Ιουλίου 2011.Πληροφορίες: τηλ. 22806000, Φαξ. 22376872 και e-mail: info@kepa.mlsi.gov.cy.


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας