Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις/Εκδηλώσεις/Δελτία Τύπου Πιστοποίηση προσωπικού όσον αφορά σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, βάσει του κανονισμού ΕΚ (303) /2008, 30/10/2015

Ανακοινώσεις/Εκδηλώσεις/Δελτία Τύπου


Πιστοποίηση προσωπικού όσον αφορά σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, βάσει του κανονισμού ΕΚ (303) /2008, 30/10/2015


Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός ΕΚ (303)/2008 (Πιστοποίηση προσωπικού όσον αφορά σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας) προνοεί ότι, για τη χρήση των φθοριούχων αερίων, όλο το προσωπικό θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο. Όπως είναι γνωστό, οι κατηγορίες στις οποίες πιστοποιείται το προσωπικό είναι τέσσερεις :
o Κατηγορία Ι : Έλεγχος διαρροών, εγκαταστάσεις, ανάκτηση, σέρβις, συντήρηση εξοπλισμού.
o Κατηγορία ΙΙ : Εγκαταστάσεις, σέρβις και συντήρηση εξοπλισμού που περιέχει ψυκτικό μέσο λιγότερο από 3 Kg ή 6 Kg σε ερμητικά κλειστό εξοπλισμό και έλεγχος διαρροών.
o Κατηγορία ΙΙΙ : Ανάκτηση ψυκτικού Μέσου.
o Κατηγορία ΙV : Έλεγχος διαρροών.


Το Κέντρο Παραγωγικότητας έχει ορισθεί με διάταγμα του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου- Πιστοποίηση Επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας – του 2010) ως Φορέας Αξιολόγησης.


Το ΚΕΠΑ διοργανώνει σε εξαμηνιαία βάση την πιο πάνω αξιολόγηση
στα εργαστήρια του στη Λευκωσία. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος όπως απορρέει από το παράρτημα του κανονισμού ΕΚ (303)/2008.


Το κόστος συμμετοχής στην αξιολόγηση ανέρχεται στα €143 το άτομο, εφόσον συμπληρωθεί ομάδα 6 ενδιαφερομένων. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ενημέρωση/επανάληψη διάρκειας 5 ωρών πριν την αξιολόγηση.
Το ΚΕΠΑ παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις ή σε οργανισμούς, μετά από δική τους αίτηση, να αποταθούν για αξιολόγηση του προσωπικού τους σε χρόνο που θα συμφωνηθεί.


Η επόμενη αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2015.


Όσοι ενδιαφέρονται να παρακαθίσουν στην εξέταση θα πρέπει να το δηλώσουν το αργότερο μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2015, συμπληρώνοντας το έντυπο που επισυνάπτεται και καταβάλλοντας το αντίτιμο έναντι απόδειξης στα κατά τόπους γραφεία των εργαστηρίων του ΚΕΠΑ στη Λευκωσία, Λεμεσό ή Λάρνακα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα τηλέφωνα 22697224, 24812350.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word Αίτηση συμμετοχής.docΨηφιακές Δεξιότητες

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Συνδέσου Ψηφιακά

Φωτοβολταϊκά και Θερμικά Συστήματα

3cy-exports

Εγγραφή στη λίστα Επαφών του Κέντρου Παραγωγικότητας

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από Ελβετία

Ενημέρωσέ με

Ερωτηματολόγιο: Διερεύνηση Αναγκών Κατάρτισης

Διαδικτυακή Πύλη

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κυπριακή Πύλη Δια βίου Μάθησης

Κάντο Ηλεκτρονικά

Μια Παραγωγική Μέρα

Δημόσιες Συβάσεις

Διαγωνισμός Euroskills Κύπρος

Enterprise Europe Network