ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις/Εκδηλώσεις/Δελτία Τύπου


03/10/2018, Προκήρυξη Διαγωνισμού Διαχείριση των Κυλικείων του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία και στα Εργαστήρια Λευκωσίας


Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό για τη διαχείριση των κυλικείων του στη Λευκωσία και Εργαστήρια ΚΕΠΑ.


Τα έγγραφα διαγωνισμού είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή (από τα Κεντρικά Γραφεία του ΚΕΠΑ) και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του e-procurement (www.eprocurement.gov.cy) και πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00μμ είτε απευθείας στο κιβώτιο προσφορών του ΚΕΠΑ που βρίσκεται στην είσοδο των κεντρικών κτηρίων ή στο Αρχείο, αρ.γραφείου 23, 1ος όροφος, στη διεύθυνση Λεωφ. Καλλιπόλεως 77, 2100 Αγαντζιά.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στη Γραμματειακή Λειτουργό του ΚΕΠΑ, κα Γιώτα Χαραλάμπους στο τηλέφωνο 22806122.


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας