ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ανακοινώσεις/Εκδηλώσεις/Δελτία Τύπου


17/3/2016, Υλοποίηση Δωρεάν Προγράμματος Τοποθέτηση θερμομόνωσης


Κυρίες/Κύριοι,


Το έργο WE - Qualify « Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus » αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη» και εντάσσεται κάτω από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία « Build Up Skills » . Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη συνεχιζόμενη επαγγελματικήεκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα στις Κατασκευές καθώς και σε συναφείς τομείς που αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτήρια και έχει ως στόχο να βοηθήσει τα άτομα αυτά να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και νοοτροπία ώστε να ανταποκριθούν στις στοχεύσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων μέχρι το 2020.


Η κοινοπραξία υλοποίησης του έργου WE - Qualify , μετά την υλοποίηση των 3 πρώτων πιλοτικών προγραμμάτων κατά το 2015, προγραμματίζει την υλοποίηση ακόμη ενός δωρεάν προγράμματος τεχνικής κατάρτισης κατά το α’ εξάμηνο του 2016 στη δεξιότητα: Τοποθέτηση θερμομόνωσης (1 πρόγραμμα κατάρτισης, 25 άτομα) .


Για το πιο πάνω πρόγραμμα σας επισυνάπτεται η σχετική αίτηση συμμετοχής.Τα έντυπα αιτήσεων μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, Λεωφ.Καλλιπόλεως 77, 2100 Αγλαντζιά (ή Τ.Θ.20536, 1679 Λευκωσία)
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο:apolydorou@kepa.mlsi.gov.cy ή μέσω fax:22375450


Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο Αντρέα Πολυδώρου στο τηλ. 22697231Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρο Παραγωγικότητας