Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κέντρο Παραγωγικότητας
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις/Εκδηλώσεις/Δελτία Τύπου 2η Πρόσκληση Σχεδίου Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας

Ανακοινώσεις/Εκδηλώσεις/Δελτία Τύπου


2η Πρόσκληση Σχεδίου Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 02/1.2/2/07.2010/ΣΧ

Σημαντική Ανακοίνωση – 21 Οκτωβρίου 2010
"Η νέα έκδοση του Εντύπου Αίτησης διορθώνει τους υπολογισμούς της Παραγωγικότητας Εργασίας που γίνονται στον πίνακα 9.3.2 οι οποίοι είχαν λάθος στην προηγούμενη έκδοση". Για οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να προκύψουν κατά τη συμπλήρωση του Εντύπου παρακαλώ επικοινωνήστε με το Λειτουργό Παραγωγικότητας Δρ. Χριστόφορο Μαρκίδη (τηλ. 22806158, email: cmarkides@kepa.mlsi.gov.cy)"


Σημαντική Ανακοίνωση – 29 Σεπτεμβρίου 2010
"Η νέα έκδοση του Εντύπου Αίτησης διορθώνει το σημείο στο Μέρος Α.1 στο οποίο συμπληρώνεται ο Αρ. ΙΒΑΝ της τράπεζας. Στην προηγούμενη έκδοση αυτό ήταν περιορισμένο στους 16 χαρακτήρες ενώ στο νέο Έντυπο μπορούν να συμπληρωθούν από 12 μέχρι 35 χαρακτήρες. Για οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να προκύψουν κατά τη συμπλήρωση του Εντύπου παρακαλώ επικοινωνήστε με το Λειτουργό Παραγωγικότητας Δρ. Χριστόφορο Μαρκίδη (τηλ. 22806158, email: cmarkides@kepa.mlsi.gov.cy)"


Σημαντική Ανακοίνωση – 30 Ιουλίου 2010
Οι όροι και οι πρόνοιες του Σχεδίου έχουν τροποποιηθεί από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταξύ πρώτης και δεύτερης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Οι τροποποιήσεις ισχύουν για τη δεύτερη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων. Ως εκ τούτου όλα τα σχετικά έντυπα (Οδηγός Εφαρμογής, έντυπο αίτησης κ.λπ.), που δημοσιεύονται με τη δεύτερη Πρόσκληση είναι αναθεωρημένα.


Το Κέντρο Παραγωγικότητας, ως Αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης του παρόντος Σχεδίου, ανακοινώνει τη 2η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του «Σχεδίου Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Ψηλής Παραγωγικότητας».


Το Σχέδιο, περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης 2010-2011 του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013, κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα».

Η περίοδος εφαρμογής του Σχεδίου είναι από 29 Μαΐου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013. Για την παρούσα πρόσκληση αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2010 στις 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και προμήθεια εντύπων μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς Παραγωγικότητας, Δρα Χριστόφορο Μαρκίδη (τηλ.: 22806158, φαξ: 22376872 και email: cmarkides@kepa.mlsi.gov.cy) και κυρία Χριστιάνα Χριστοδούλου (τηλ.: 22806119, φαξ: 22376872 και email: cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cy).


Έγγραφα Σχεδίου

2η Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων
Σχέδιο
Οδηγός Εφαρμογής
Ψηφιακές Δεξιότητες

Μεσογειακό Ινστιτούτου Διεύθυνσης

Συνδέσου Ψηφιακά

Φωτοβολταϊκά και Θερμικά Συστήματα

3cy-exports

Εγγραφή στη λίστα Επαφών του Κέντρου Παραγωγικότητας

Επιλογή Συνεργατών/ Εκπαιδευτών για τα προγράμματα του ΚΕΠΑ / MIM

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από Ελβετία

Ενημέρωσέ με

Ερωτηματολόγιο: Διερεύνηση Αναγκών Κατάρτισης

Διαδικτυακή Πύλη

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κυπριακή Πύλη Δια βίου Μάθησης

Κάντο Ηλεκτρονικά

Μια Παραγωγική Μέρα

Δημόσιες Συβάσεις

Διαγωνισμός Euroskills Κύπρος

Enterprise Europe Network